Maturalna putovanja

Osnovne škole

Srednje škole

G - tour Međugorje je tvrtka u privatnom vlasništvu registrirana 2003. godine odvajanjem od matične tvrtke Globtour. Danas se G – tour Međugorje bavi isključivo turizmom i ugostiteljstvom, u čijem se sklopu nalazi i hotel G – Inn Međugorje, dok se Globtour nastavio baviti isključivo domaćim i međunarodnim prijevozom putnika.

U razdoblju 1993 do danas, organizirali smo maturalna putovanja za preko 66.000 učenika i studenata. Korisnici naših usluga dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine.

Osim organizacijom maturalnih putovanja, specijalizirani smo i za organiziranje hodočašća i vjerskih putovanja (Sveta zemlja, Italija, Lurd, Fatima, Srednja Europa, B i H, Hrvatska i Crna Gora). U periodu od 2005. godine do danas, u suradnji s Udrugom Sveta zemlja, u našoj organizaciji je otputovalo preko 15.000 hodočasnika.

S naše strane smo učinili dosta da se mladi na putovanjima osjećaju i budu sigurni, da im je sve organizirano sukladno programu. Svi naši putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja.

S Globtourovim voznim parkom, koji je među najkvalitetniji na ovim prostorima, sigurno se možemo othrvati svim zahtjevima tržišta. Naši pratitelji na putovanjima i vodiči će se truditi osigurati nesmetano ostvarivanje cijeloga programa, te greške pri obavljanju istih svesti na minimum.

Molim, obratite pozornost na popuste, te mogućnost obročnog plaćanja VISA clasic karticama Unicredit banke do 12 mjeseci, te Shopping karticama Reifeisssen banke do 6 mjeseci.

Naknada za obročno plaćanje:

  • 3 mjeseca: 2,25 %;
  • 6 mjeseci: 4,25 %,
  • 9 mjeseci: 6,00 %
  • 12 mjeseci: 8,00 %.

Smatramo da samo kvalitetnim programima možemo zadržati povjerenje starih i zadobiti povjerenje novih partnera. Stoga očekujemo da ćete prepoznati naše napore i omogućiti nam organizaciju Vašeg putovanja.

Naša referentna lista iz 2017. godine – škole i neke institucije s kojima surađujemo:

Srednja škola Čitluk, Gimnazija Široki Brijeg, Strukovna škola Široki Brijeg, Gimnazija Ljubuški, Strukovna škola Ljubuški, Srednja škola Stolac, Srednja škola Prozor, Mostar – Ekonomska, Elektro tehnička, Građevinska, Likovna, Prometna, Strojarska, Turistička škola, Internacionalna privatna gimnazija Mostar, Srednja škola Kupres, Srednja škola Kreševo, Srednja škola Uskoplje, Srednja škola Vitez,
Osnovna škola Čitluk, Osnovna škola Čerin, Osnovna škola Biograci, Druga osnovna škola Široki Brijeg, Osnovna škola Antuna Branka Šimića Mostar, Osnovna škola Vir, Osnovna škola Glamoč, Osnovna škola Novi Travnik, Osnovna škola Nova Bila, Osnovna škola Stojkovići, Osnovna škola Fojnica, Osnovna škola Gromiljak, Osnovna škola Brestovsko, Osnovna škola Kreševo, KŠC Sarajevo.
Udruga Sveta Zemlja, Zračna luka Mostar, Rektorat Sveučilišta u Mostaru, Fakultet prirodno matematičkih znanosti Mostar, Filozofski fakultet Mostar, Vojni ordinarijat u B i H, Hrvatska pošta Mostar, Elektroprivreda HZ – HB Mostar
Radio Mir Međugorje, Večernji list BH.

VAŽNE NAPOMENE PRI ODLASKU NA GRUPNO PUTOVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA

Prilikom organiziranih odlazaka na putovanja, važno je znati pojedine stvari:

1. PUTNE ISPRAVE

Svi putnici moraju imati važeće putne isprave – hrvatske ili BH putovnice, odnosno hrvatske osobne iskaznice. U slučaju da se putuje u zemlju gdje je potrebna viza, putnici su dužni, uz eventualno posredovanje agencije, pribaviti iste uz predočenu dokumentaciju koju pojedino veleposlanstvo zahtjeva. Obratite pozornost na rok važenja putovnice – za ulazak u većinu zemalja putovnica mora vrijediti minimalno 90 dana od dana ulaska.

2. GUBITAK PRTLJAGE

Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. U slučaju oštećene prtljage i sadržaja iste za vrijeme vožnje autobusom, Organizator se obvezuje nadoknaditi nastalu štetu u slučaju prouzročenom nepažljivim rukovanjem vozača, odnosno člana posade.

3. PONAŠANJE ZA VRIJEME VOŽNJE AUTOBUSOM

Za vrijeme vožnje autobusom nije dozvoljeno šetanje autobusom za vrijeme vožnje, oštećenje inventara, ometanje drugih osoba u autobusu – uključujući vozača, konzumiranje alkohola, opojnih droga i pušenje.
U slučaju istih, vozač je obvezan zaustaviti autobus i upozoriti na ponašanje i u slučaju nemogućnosti uspostavljanja reda u suradnji s vođom puta, zatražiti pomoć djelatnika MUP – a zemlje u kojoj se nalazi. Za vrijeme vožnje autobusom, vozaču nije dozvoljena uporaba mobilnih uređaja bez odgovarajuće dodatne opreme, uz čiju pomoć može neometano obavljati posao.

4. PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Svi su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme boravka na putovanju, pri čemu se Organizator pojavljuje kao posrednik. Da bismo na vrijeme ishodili policu osiguranja, potrebno je dostaviti 5 dana prije puta: JMBG, broj putovnice, adresu stanovanja. Prilikom potpisivanja Ugovora, pozorno pročitajte uvjete osiguranja, kako biste znali koji su rizici i u kojem obujmu pokriveni policom osiguranja. Za osobe pod utjecajem opojnih droga i alkohola prestaju vrijediti uvjeti iz PPZO.

5. DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

Svi su se putnici obvezni pridržavati deviznih i carinskih propisa B i H, kao i propisa zemlje u koju se putuje. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja istih od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj.

6. POPUSTI

  • Djeca iz iste obitelji: 30 %;
  • - Djeca iz Centara za nezbrinutu i napuštenu djecu: 100 %;

7. PLAĆANJE

Prilikom prijave, putnik uplaćuje 40% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno.

8. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik otkaže aranžman, G - tour od ukupne cijene aranžmana zadržava:

  • 15 – 30 dana prije polaska 10 % cijene aranžmana;
  • 1 – 15 dana prije polaska 30 % cijene aranžmana;
  • Poslije polaska 50 % od cijene aranžmana.

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.

U slučaju da putnik otkaže putovanje zbog bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji, uplaćeni iznos se vraća u cijelosti.

8. REKLAMACIJE

Reklamacije se podnose na licu mjesta ukoliko je u pitanju smještaj, kako bi organizator mogao na vrijeme ispraviti eventualne nedostatke. Sve ostale reklamacije se rješavaju u skladu sa Ugovorom koji se potpisuje prilikom dogovora.

ODGOVORNI ORGANIZATOR:

G-TOUR MEĐUGORJE, d. o. o.
Ul. Fra Slavka Barbarića 34. 88266 Međugorje,
J. I. B. 427300700003
ID PDV: 227300700003
PB: 17074255, Županijski Sud u Mostaru: Tt – 702/2;