Važne napomene pri odlasku na grupno putovanje školskih ustanova

G-Tour Međugorje

Prilikom organiziranih odlazaka na putovanja, važno je znati pojedine stvari koje olakšavaju posao organizatoru - posredniku:

1. PUTNE ISPRAVE

Svi putnici moraju imati važeće putne isprave - putovnice. U slučaju da se putuje u zemlju gdje je potrebna viza, putnici su dužni, uz eventualno posredovanje agencije, pribaviti iste uz predočenu dokumentaciju koju pojedino veleposlanstvo zahtjeva.

2. GUBITAK PRTLJAGE

Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. U slučaju oštećene prtljage i sadržaja iste za vrijeme vožnje autobusom, Organizator se obvezuje nadoknaditi nastalu štetu u slučaju prouzročenom nepažljivim rukovanjem vozača, odnosno člana posade.

3. PONAŠANJE ZA VRIJEME VOŽNJE AUTOBUSOM

Za vrijeme vožnje autobusom nije dozvoljeno šetanje autobusom za vrijeme vožnje, oštećenje inventara, ometanje drugih osoba u autobusu - uključujući vozača, konzumiranje alkohola, opojnih droga i pušenje.
U slučaju istih, vozač je obvezan zaustaviti autobus i upozoriti na ponašanje i u slučaju nemogućnosti uspostavljanja reda u suradnji s vođom puta, zatražiti pomoć djelatnika MUP - a zemlje u kojoj se nalazi. Za vrijeme vožnje autobusom, vozaču nije dozvoljena uporaba mobilnih uređaja bez odgovarajuće dodatne opreme, uz čiju pomoć može neometano obavljati posao.

4. PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Svi su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme boravka na putovanju, pri čemu se Organizator pojavljuje kao posrednik. Da bismo na vrijeme ishodili policu osiguranja, potrebno je dostaviti 5 dana prije puta: JMBG, broj putovnice, adresu stanovanja. Prilikom potpisivanja Ugovora, pozorno pročitajte uvjete osiguranja, kako biste znali koji su rizici i u kojem obujmu pokriveni policom osiguranja. Za osobe pod utjecajem opojnih droga i alkohola prestaju vrijediti uvjeti iz PPZO.

5. DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

Svi su se putnici obvezni pridržavati deviznih i carinskih propisa zemlje iz koje se putuje, kao i propisa zemlje u koju se putuje. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja istih od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj.

6. PLAĆANJE

Prilikom prijave, putnik uplaćuje20 % cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno.
Plaćanje moguće obročno putem
VISA CLASSIC UNICREDIT BANKA do 12 mjeseci uz naplatu kartične naknade;
Reifeissen Shopping kartica do 6 mjeseci .

7. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik otkaže aranžman, G - tour od ukupne cijene aranžmana zadržava:

  • 31 - 60 dana prije polaska: 10 % cijene aranžmana
  • 15 - 30 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana;
  • 7 - 15 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana;
  • 1 - 7 dana prije polaska: 70 % cijene aranžmana;
  • Dan polaska: 90 %

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.
U slučaju da putnik otkaže putovanje zbog bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji, uplaćeni iznos se vraća u cijelosti.

8. PREPORUKA ZA OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Prilikom ugovaranja putovanja, preporuča se ugovaranje Police osiguranja od otkaza putovanja.

Cijena aranžmana ne uključuje policu osiguranja od otkaza putovanja.

Prilikom ugovaranja Police, obratiti pozornost na uvjete za otkazivanje aranžmana..

9. REKLAMACIJE

Reklamacije se podnose na licu mjesta ukoliko je u pitanju smještaj, kako bi organizator mogao na vrijeme ispraviti eventualne nedostatke. Sve ostale reklamacije se rješavaju u skladu sa Ugovorom koji se potpisuje prilikom dogovora.

Odgovorni organizator:
G-TOUR MEĐUGORJE, d. o. o.
Ul. Fra Slavka Barbarića 34. 88266 Međugorje,
J. I. B. 427300700003
ID PDV: 227300700003
PB: 17074255, Županijski Sud u Mostaru: Tt - 702/2;